Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

donate to us

(5th-2024)

Current donation amount

49,043,256

Acount number: 03120002616

Beneficiary: Nguyen Van B

Bank: Techcombank

Scan the code to donate

News

Media & Teaching

What We Love

The Most Enjoyable Adventure

See More

What We Want

A Wonderful Gift From Nature

See More

Tất cả các con – đệ tử – hãy duy trì sự kết nối tốt đẹp với nhau. Hãy chăm sóc thật tốt cho các trung tâm Phật pháp. Bất cứ khi nào, hay bất cứ nơi đâu, tâm Thầy sẽ luôn ở tại các trung tâm Phật pháp. Ở bất cứ nơi đâu có trung tâm, tâm Thầy sẽ ở đó. Bất cứ đệ tử nào thực hành giáo Pháp, tâm Thầy sẽ ở nơi họ. — Đại sư Garchen Rinpoche —

donate to us
(5th-2024)
Current donation amount

49,043,256

Acount number: 03120002616

Beneficiary: Nguyen Van B

Bank: Techcombank

Quét mã để Donate

Events

2024

Media & Teaching